εταιρική Ταυτότητα

Η ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι οργανισμός με αντικείμενο του την παροχή ελεγκτικολογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μεταξύ των πελατών της εταιρείας συγκαταλέγονται και εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιδίωξη της ΑΡΤΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. είναι η ανάπτυξη πλήρως εξελιγμένων ελεγκτικών εργαλείων διεθνών προδιαγραφών. Το πάντρεμα μιας διεθνούς «state of the art» τεχνογνωσίας με τις ιδιομορφίες του Ελληνικού επιχειρηματικού χώρου, καθιστoύν τον οργανισμό πρωτοπόρο στην ανάπτυξη ενός Ελληνικού ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, ικανού να εξασφαλίσει μια εις βάθος κατανόηση των ελεγχόμενων επιχειρήσεων από ελεγκτές, που με απόλυτη συνέπεια υπηρετούν την αποστολή τους.

Η ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι μέλος του διεθνούς δικτύου της Reanda International, το πρώτο επαγγελματικό δίκτυο λογιστικής της Κίνας που συνεργάζεται με ανεξάρτητες εταιρείες από υπερπόντιες χώρες και περιοχές. Αυτές οι εταιρείες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαβεβαίωση, τη φορολογική συμβουλή και την παροχή ειδικών συμβουλών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και διεθνικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.

Προσφέροντας αξιοπιστία και συνέπεια μπορούμε να σταθούμε δίπλα σας ως έγκυρος συνεργάτης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας και να σας δώσουμε λύσεις που θα πάνε την εταιρία σας ένα βήμα πιο πέρα.

Στην ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία και να επιλύσουμε σημαντικά προβλήματα.

Οι αξίες μας καθορίζουν ποιοι είμαστε, τι υποστηρίζουμε και πώς συμπεριφερόμαστε και μας βοηθούν να εργαστούμε προς το σκοπό της οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην κοινωνία και επίλυσης σημαντικών προβλημάτων.

Η εμπιστοσύνη που έχουν οι πελάτες μας, οι κοινότητες και οι άνθρωποι μας στην ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και τα υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς μας είναι θεμελιώδη σε ό, τι κάνουμε. Οι αξίες μας στηρίζουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας, ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς μας για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε καθημερινά.

Η ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι μέλος του διεθνούς δικτύου της Reanda International. Η Reanda είναι η εταιρεία που δημιουργήθηκε από τους Reanda Certified Public Accountants “Reanda CPA”), μια εξουσιοδοτημένη λογιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Πεκίνο το 1993. Σήμερα, η Reanda CPA είναι η κορυφαία εταιρεία στην Κίνα με πάνω από 20 γραφεία και προσωπικό 2.000 ατόμων .

Contact us

  • +30 211 182 5451
  • contact@artiaporeia.gr
  • Νικ.Καζαντζάκη 4,
    13 561,Αθήνα

Publications

Tax Year Book 18'/19'

Annual Review 2018

Prism 2019

Proud Member of REANDA International.